เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก บอกอันตรายของบุหรี่ พร้อมไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก บอกอันตรายของบุหรี่ พร้อมไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย วันงดสูบบุหรี่โลก (WHO WORLD NO TOBACCO DAY) จัดขึ้นทั่วโลกในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี การเฉลิมฉลองประจำปีนี้ เพื่อให้ทุกๆคนทราบถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ทั้งต่อผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่ได้สูบ แต่ได้รับควันบุหรี่ สิ่งที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังดำเนินการ  คือเพื่อที่จะต่อต้านการใช้บุหรี่ และให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตน เพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่แข็งแรงและเพื่อปกป้องคนรุ่นต่อๆไป

ส่วนประกอบของบุหรี่ 1 มวน

บุหรี่มีส่วนผสมประมาณ 600 ชนิด แต่เมื่อถูกเผาบุหรี่จะสร้างสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีเหล่านี้อย่างน้อย 69 ชนิด เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็ง และอีกหลายชนิดที่เป็นพิษ นอกจากนี้ยังพบสารเคมีเหล่านี้จำนวนมากในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีฉลากคำเตือนเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อหนู ในขณะที่ผู้คนได้รับคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสารพิษในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ก็ไม่มีคำเตือนสำหรับสารพิษในควันบุหรี่

สารเคมีบางส่วนในควันบุหรี่ และที่อื่น ๆ ที่สามารถพบได้แก่ :

อันตรายของบุรี่ บุหรี่ 1 มวนประกอบไปด้วยนิโคตินประมาน 15 – 20 มิลิกรัม นิโคติดจะเข้าไปทำหน้าที่ กระตุ้น กด และกล่อมประสาทส่วนกลาง และจะทำให้ผู้สูบรู้สึกดีและมีความสุขเมื่อได้สูบ และพอไม่ได้สูบ ผู้นั้นจะรู้สึกขาดนิโคติน ทำให้รู้สึกอึกอัดและเกิดอาการอยากสูบ

จากการวิจัยระบุว่า การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที ซึ่งเมื่อสูบบุหรี่เข้าไปแล้ว บุหรี่จะทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกาย แทบจะทุกส่วน ตั้งแต่หลอดเลือดสมอง ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูก และกล้ามเนื้อ โรคร้ายที่เกิดได้จากบุหรี่มีมากมาย อย่างเช่น

นอกจากโรคร้ายแล้ว ผู้สูบบุหรี่ ยังจะได้รับอาการต่างๆทางร่างหาย เช่น มีอาการไอ แก่เร็ว ปากเหม็น ฟันดำ ฯลฯ

รู้ไว้เพื่อ “เลิกบุหรี่” แล้วจะมีสุขภาพที่ดี วิธีการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดเริ่มจากที่ตัวเรา ใจเราจะต้องเตรียมพร้อม และมุ่งมั่น เริ่มจากการอดทนให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ และหลังจากงดไปได้ 3 สัปดาห์ถึงราวๆ 3 เดือน ระบบไหลเวียนในร่างกายจะค่อยๆเริ่มดีขึ้น ในระหว่างนั่น ช่วงหลัง 30 วันแรกที่่เลิกสูบบุหรี่ ร่างกายเราจะมีขนเส้นเล็กๆที่เรียกว่า ซิเลีย (Cilia) อยู่ภายในปอดเรา จะเริ่มทำการซ่อมแซมตัวมันเอง และเมื่อ ซิเลียในปอดของเราทำงานได้ปกติแล้ว มันจะเริ่มทำหน้าที่ขจัดสิ่งสกปรกภายในปอด แลปอดของเราก็จะกลับมาทำหนน้าที่ได้ดีขึ้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่า ปอดของเรา และรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆในร่างกายที่เคยถูกทำลายไป จะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ครบ 100% แต่อย่างไรก็ตาม การเลิกบุหรี่ ก็จะทำให้อวัยวะเหล่านั้น ไม่ถูกทำร้ายอีกต่อไปและกลับมาทำงานได้ดีขึ้น รวมไปถึงสุขภาพของผู้เลิกบุหรี่ ก็จะดีขึ้นไปตามๆกันอีกด้วย

ไม่ทันข้ามวัน ศบค. ชะลอคำสั่งกทม. เปิด 5 สถานที่ ออกไปอีก 14 วัน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้(31 พ.ค.64) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ประชุมเพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ เนื่องจากในขณะนี้พบว่าคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคริดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พบในชุมชน ตลาด แคมป์คนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าควบคุมโรค และสถานการณ์การระบาดยังคงทรงตัวอยู่ในคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่มดังกล่าว

ในส่วนของสถานประกอบการบางประเภทไม่พบคลัสเตอร์การระบาดแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการบางประเภทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ และให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ ภายใต้มาตรการของรัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป มีดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกัน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และหอศิลป์ ทั้งนี้ ให้เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น ห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มคณะที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

2.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ ทั้งนี้ ให้เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น หากพบการติดเชื้อในสถานบริการจำพวกนี้ ให้ปิด 14 วัน

3.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้น การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า

5.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้ ทั้งนี้ ให้เปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น ห้ามไม่ให้มีการนั่งร่วมกลุ่ม และไม่ให้นำอาหารเข้ามารับประทาน ยกเว้นน้ำดื่ม เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย