วราวุธ ชูจุดยืนแก้ไขปัญหาทะเลยั่งยืนบนเวที UN Ocean Conference ที่โปรตุเกส

วราวุธ ชูจุดยืนแก้ไขปัญหาทะเลยั่งยืนบนเวที UN Ocean Conference ที่โปรตุเกส

“รัฐมนตรีฯ วราวุธ” แสดงจุดยืนมุ่งแก้ไขปัญหาทะเลอย่างยั่งยืน ในเวที UN Ocean Conference ประเทศโปรตุเกส วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 หรือ 2022 UN Ocean Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนจากกรมประมง และกรมเจ้าท่า

ภายหลังการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

ที่ผ่านมา ในวันนี้ นายวราวุธ ได้ร่วมขึ้นกล่าวถ้อยแถลงแสดงบทบาทท่าทีของประเทศไทย ตอกย้ำความก้าวหน้าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างก้าวกระโดด พร้อมแสดงจุดยืนยกระดับการดำเนินงานเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อย่างเป็นรูปธรรม

นายวราวุธ ยังได้เน้นย้ำกับทุกประเทศภาคีสมาชิกฯ ให้ตระหนักถึงประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ โดยเรียกร้องให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้ความสำคัญกับนโยบายทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านการเงิน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ทั้งยังได้ให้คำมั่นในการดำเนินการจัดการทะเลและมหาสมุทรบนฐานของความเป็นธรรมชาติ (Nature – based) และศักยภาพของระบบนิเวศ เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะทะเล การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล การจัดการความเป็นกรดในมหาสมุทร และการจัดการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งประเทศไทยมีผลการดำเนินงานค่อนข้างโดดเด่นอย่างมาก และที่สำคัญประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานประสานทศวรรษแห่งมหาสมุทร จาก UNESCO ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนานาประเทศถึงความพร้อมของไทยในการเป็นหน่วยประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วงทศวรรษแห่งมหาสมุทร ในปี ค.ศ. 2021 – 2030

การประชุม UN Ocean Conference ในครั้งนี้ มีประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐอีกกว่า 600 องค์กรจากทั่วโลก โดยมีประเทศเคนยาและโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2017 เพื่อกระตุ้นและยกระดับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้ ทุกประเทศภาคีสมาชิกจะได้ร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมืองเพื่อการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 20 หน่วยงาน โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของประเทศไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้รัฐบาลรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง

‘ประยุทธ์’ มั่นใจพร้อมรับมือนักท่องเที่ยว หลัง ยกเลิก Thailand Pass

โฆษกสำนักนายกเผย ประยุทธ์ มั่นใจพร้อมรับมือนักท่องเที่ยว หลัง ยกเลิก Thailand Pass ที่จะมีผลในวันที่ 1 ก.ค. นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มั่นใจทุกหน่วยงานไทยมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ

มีกำหนดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass หรือ CoE ของชาวต่างชาติ ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบโดส โดยได้กำชับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมระบบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เหมาะสม

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้สู่ประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการระบาดซ้ำของโควิด-19 โดยไทยเน้นท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สิ่งสำคัญต้องขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ด้วยการเว้นระยะห่าง ล้างมือ และยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เสมอ

ในบรรดานักการเมืองที่ลาออกนั้นมี นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีคลังอังกฤษ และนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีสาธารณสุข รวมอยู่ด้วย ซึ่งทั้งสองได้ร่อนจดหมายไปในทิศทางเดียวกันว่า กรณีของนายคริส พินเชอร์ ทำให้พวกเขาหมดศรัทธาในรัฐบาล และทำให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับรัฐมนตรีชุดนี้ได้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า